หลวงพ่อพรหม
หลวงพ่อพรหม
ขนาด : 9 นิ้ว
สถานที่ : วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
ราคา : 2,990.00 บาท 2,500.00 บาท


                                

ประวัติ ..หลวงพ่อพรหม ถาวโร
วัดช่องแค ต.ช่องแค(พรหมนิมิตร) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์


ประวัติ ชาติภูมิ
        หลวง พ่อพรหม ถาวโร ถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปี มะแม ตรงกับวันที่ 12 เมษายน พ ศ. 2426 ที่หมู่บ้านโก่งธนู ตำบลบ้านแพรก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตร นายหมี-นางล้อมโกสะลัง มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 4 คน คือ
1.นางลอย    2.นายปลิว   3.หลวงพ่อพรหม    4.นางฉาบ ทุกคนถึงแก่กรรมแล้ว

การศึกษา  หลวงพ่อพรหมในขณะเยาว์วัยได้ศึกษา อ่านเขียนกับพระในวัดใกล้บ้าน และศึกษาอักษรขอมควบคู่กับภาษาไทยตั้งแต่ก่อนอุปสมบท

อุปสมบท  เมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบทที่วัดเขียนลาย ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.อยุธยาฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2447 ได้รับฉายาว่า "ถาวโร" โดยมีหลวงพ่อถมยา วัดเขียนลาย เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมจนชำนาญ และเริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ศึกษาวิชาไสยศาสตร์   หลวง พ่อพรหมเริ่มศึกษาวิชาไสยศาสตร์  และคาถาอาคมกับอาจารย์ที่เป็นฆราวาส   ชื่ออาจารย์พ่วง ต่อมาเมื่ออุปสมบทแล้วจึงได้ศึกษาอสุภกรรมฐาน สมถะกรรมฐาน วิปัสสนา จากหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไม่ทราบวัดอยู่ประมาณ 4 ปี ในพรรษาที่ 5 อาจารย์พ่วง ได้พาไปฝากอาจารย์ปู่วอน    ซึ่งเป็นฆราวาส และได้ศึกษาวิชาแขนงต่างๆเป็นเวลา 5 ปีเต็ม      จนกระทั่งอาจารย์ปู่วอนถึงแก่กรรม      ซึ่งในภายหลังหลวงพ่อ พรหมได้นำกระดูกมาเก็บไว้ที่วัดช่องแค    จากนั้นหลวงพ่อพรหม ก็ไม่ได้ไปศึกษากับอาจารย์ท่านใดโดยตรง    มีแต่ศึกษาแลกเปลี่ยนวิชากับ อาจารย์รุ่นพี่    และรุ่นเดียวกันในระหว่างธุดงค์ เช่น หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ เป็นต้นหลวง พ่อพรหมจะเดินธุดงค์ทั้งเส้นทางใกล้และไกล โดยหลวงพ่อเคยเดินธุดงค์ไปประเทศพม่าถึงเมืองร่างกุ้ง และได้มีโอกาสที่มนัสการพระเจดีย์ชะเวดากอง และเดินธุดงค์ผ่านทางด่านเจดีย์สามองค์ ผ่านเทือกเขาน้อยใหญ่ และธุดงค์อยู่ในประเทศพม่าเป็นเวลานาน จึงเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านแม่ละเมา จ.ตาก และเดินเรื่อยๆไปจนถึงเขาช่องแค ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เกิดฝนตกหนัก หลวงพ่อได้หลบเข้าไปอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นถ้ำเล็กๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อเห็นว่าเป็นที่วิเวก เหมาะแก่การบำเพ็ญธรรม จึงเริ่มปลูกต้นไม้แห่งศรัทธาลง ณ. ช่องเขาแห่งนี้ ขณะที่หลวงพ่อจำศีลปฏิบัติธรรมอยู่นั้น ที่วัดช่องแคมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่แล้ว 2 รูป แต่ยังไม่มีเจ้าอาวาส ภายในวัดยังไม่มีเสนาสนะใดๆ บริเวณวัดรกร้าง ต่อมาชาวบ้านในแถวนั้นซึ่งมีความนับถือเลื่อมใสหลวงพ่อ ได้นิมนต์ให้หลวงพ่อลงมาจำพรรษา ข้างล่าง คือวัดช่องแคในปัจจุบัน หลวงพ่อพรหมจึงเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดช่องแค โดยที่ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้น หลวงพ่อพรหมได้เริ่มต้นสร้างวัดจากวัดที่รกร้างไม่มีเสนาสนะใดๆ เมื่อปี 2460 มาเป็นวัดที่มีกุฏิ ศาลาการเปรียญ โรงครัว ซึ่งส่วนหนึ่งของทรัพย์สินมาจากการขายสมบัติส่วนตัวและมรดกของหลวงพ่อเอง ต่อมาเมื่อทางวัดจะสร้างโบสถ์ ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์สูง คณะกรรมการของวัดจึงขอ อนุญาตหลวงพ่อสร้างวัตถุมงคลขึ้น หลวงพ่อพรหม ชอบระฆัง การสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อจึงมีรูประฆัง และกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหลวงพ่อพรหม

การปลุกเสกวัตถุมงคล  หลวง พ่อพรหม มีวิธีการปลุกเสกวัตถุมงคลไม่เหมือนใคร ส่วนใหญ่ หลวงพ่อจะนำพระที่จะทำพิธีปลุกเสกใส่ลงในบาตร แล้วใช้มือคนวนไปรอบๆ และถ้ามีเทียนชัยจะจุดเทียนชัยหยดน้ำตาเทียน ลงในบาตรน้ำมนต์   แล้วนำเทียนชัย มาวนรอบๆ จนครบ 9 รอบ  แล้วจึงนำแป้งดินสอพองมาเจิมที่วัตถุมงคล และเอามือคนไปรอบๆอีกครั้ง โดยที่หลวงพ่อจะลืมตาเพ่งกระแสจิตอัดพลังแล้วจึงนำน้ำพระพุทธมนต์ประพรม วัตถุมงคลทั้งหลาย แล้วหลวงพ่อก็จับบาตรใส่วัตถุมงคลขึ้น เพื่อเพ่งกระแสจิตอีกครั้งจนกระทั่งวัตถุมงคลเหล่านั้น มีรังสีพุ่งออกมา จึงนำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมอีกครั้งเป็นเสร็จพิธี ดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่าพระเนื้อผงของหลวงพ่อจะมีรอยบิ่น เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เพราะเกิดจากหลวงพ่อเอามือคนในบาตร ดังนั้นพระที่มีรอยบิ่นจึงสันนิษฐานได้ว่า ได้สัมผัสกับมือหลวงพ่อโดยตรง.หลวง พ่อพรหม ไม่เคยย้ายไปอยู่วัดอื่นๆใดเลย โดยตลอดระยะเวลา 58 ปี  หลวงพ่อพรหมได้ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาส วัดช่องแค เมื่อปี 2514 รวมระยะเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสวัดช่องแค ได้ 54 ปี  เพื่อให้ พระครูนิวิฐธรรมวัตร (พระครูแบ๊ง ธมมวโร) เป็นเจ้าอาวาสสืบแทนต่อมา  จนกระทั่งถึงปี ๒๕๒๖ พระครูนิวิฐธรรมวัตร ก็ได้มรณภาพลง  พระครูนิวิฐปัญญากร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน จึงได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส วัดช่องแค สืบต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

    มรณภาพ  หลวง พ่อพรหม มรณภาพ   เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2518 เมื่อเวลา 15.00 น. ณ.โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี รวมอายุได้ 91 ปี 71 พรรษา  หลังจากหลวงพ่อพรหมมรณภาพแล้ว คณะกรรมการวัดได้บรรจุศพของท่านไว้ในโลงแก้ว อยู่บนศาลาการ เปรียญ ศพของหลวงพ่อพรหมไม่เน่าเปื่อย มด ไร มอด และ แมลง ไม่ได้รบกวนทำลายชิ้นส่วนใดๆในร่างกายของท่านแม้แต่น้อย คล้ายกับหลวงพ่อนอนหลับอยู่ แม้ว่าท่านจะมรณภาพมาแล้วถึง30กว่าปี  

 

บ้านหุ่นขี้ผึ้ง
รับปั้นหุ่นขี้ผึ้ง ด้วยทีมงานคุณภาพกับราคาที่ย่อมเยาว์

สนใจสอบถามรายละเอียด
หรือต้องการจองพระ   
ติดต่อ คุณเอก ได้ที่เบอร์ 08-9215-8552
หรือที่ email : hunkeephung@hotmail.com

 

 

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่            ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม: